Over
WegWijsVR

Informatie voor scholen

Met WegWijsVR oefenen je leerlingen virtueel verschillende verkeerssituaties. Dit kan met behulp van een tablet, telefoon, Oculus GO VR bril en/of een computer met Windows besturingssysteem. In een virtuele omgeving kunnen kinderen veilig en in spelvorm het verkeer verkennen. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook kunnen tegenkomen als ze op straat lopen of fietsen.

WegWijsVR is er in twee varianten: een generieke versie en een variant specifiek voor scholen waarin de schoolomgeving van je leerlingen virtueel is nagebouwd. Ze komen daarbij langs verschillende herkenningspunten uit de regio.

WegwijsVR sluit aan bij de verkeerseducatiemethode van VVN.

WegWijsVR bereidt kinderen goed voor
op zelfstandige deelname aan het verkeer.

Bekijk hier hoe WegWijsVR werkt

Het WegWijsVR trainingsprogramma

Het pakket bestaat uit:

1. Trainingsprogramma met oefenmodules voor op school
Leerlingen oefenen met verschillende verkeerssituaties in de nagebootste schoolomgeving. Deze is levensecht in kaart gebracht in de app.

2. Online platform met dashboard voor rapportage
Het dashboard biedt de leerkrachten de mogelijkheid om de resultaten en voortgang van de leerlingen te volgen. Daarnaast is er op het online platform aanvullend lesmateriaal te vinden.

Uniek aan dit programma is dat er getraind wordt in de eigen omgeving met een device naar keuze.

De generieke WegWijsVR app voor thuis

Thuis verschillende verkeerssituaties oefenen met eigen tablet, telefoon of Oculus GO VR bril.

Lees verder...

Het trainingsprogramma bestaat uit oefenmodules (een oefenmodule bevat een verkeerssituatie, bijv. ‘gelijkwaardige kruising’ op diverse niveaus). Leerlingen oefenen middels een (Oculus GO) VR-bril, tablet, telefoon en/of een computer diverse verkeerssituaties in de rol van voetganger en van fietser. De complexiteit van de situatie in de betreffende module bouwt zich op naarmate de leerling meer kennis, inzicht en vaardigheden verwerft in de uit te voeren verkeershandeling.

In een game-achtige setting oefenen leerlingen virtuele situaties in een 3D-omgeving die als ‘bijna echt’ worden ervaren. Ze krijgen de opdracht om bijvoorbeeld veilig over te steken en ontvangen direct feedback op hun handelen én krijgen tips voor het verbeteren van hun verkeersgedrag.

Leerkrachten krijgen inzicht in de vaardigheden en kunnen leerlingen laten oefenen met de vaardigheden die voor hen nog het lastigst zijn. Hierdoor kan er effectiever worden getraind.

Er worden gedurende het jaar steeds nieuwe modules met verkeerssituaties toegevoegd in de speciaal ontwikkelde app. Voorbeelden van oefenmodules zijn:

  • Oversteken als voetganger bij een rechte weg (bijvoorbeeld tussen geparkeerde auto’s)
  • Oversteken bij een zebrapad
  • Fietsen op een gelijkwaardige kruising
  • Fietsen op een voorrangskruising

WegWijsVR maakt veilig oefenen mogelijk en is leerzaam. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag en het gewenste gedrag in het verkeer door directe en procesgerichte feedback.

Virtueel en in de eigen omgeving
WegWijsVR laat leerlingen virtueel in hun eigen schoolomgeving lopen of fietsen. Daarbij is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school virtueel in kaart gebracht. Leerlingen kunnen dus oefenen met de voor hen bekende schoolomgeving.

Oefenen op school met het trainingsprogramma
In de veiligheid van virtual reality leren leerlingen om verschillende verkeerssituaties onder de knie te krijgen. Zowel lopend als fietsend. Het programma traint het kind op verschillende niveaus. Binnen de thema’s worden verschillende situaties weergegeven waarop het kind veilig moet handelen. Denk hierbij aan kijkgedrag of positionering op de weg. Ze krijgen feedback en tips en kunnen badges winnen. Het dashboard op het online platform geeft de leraar inzicht in de voortgang van de leerlingen. Dit dashboard laat zien welke onderdelen zij minder goed onder de knie hebben. Zo kan er gericht én effectief geoefend worden.

Thuis oefenen met WegWijsVR-app
Ouders krijgen via de leerkracht inzicht in het gedrag van hun kind en kunnen met behulp van de tips gerichter samen met hun kind oefenen in de praktijk, ter versterking van hun verkeersopvoeding. Met behulp van WegWijsVR-app, verkrijgbaar via de Google Play Store en App Store, kunnen ouders samen met hun kind óók thuis oefenen.

Oefen met wie en waar je wilt
Uniek aan dit programma is dat er getraind kan worden op locatie naar keuze en op device naar keuze. De app is te gebruiken op een tablet, telefoon, Oculus GO VR bril en/of een computer met Windows besturingssysteem. In combinatie met een gamecontroller, hoofdtelefoon en/of VR-bril.

Gebruiksvriendelijk zowel voor kind als volwassenen
Het online platform, de online instructievideo’s, de support én de app zijn makkelijk in gebruik.

Het WegWijsVR trainingsprogramma

Het pakket bestaat uit:

1. Trainingsprogramma met oefenmodules voor op school
Leerlingen oefenen met verschillende verkeerssituaties in de nagebootste schoolomgeving. Deze is levensecht in kaart gebracht in de app.

2. Online platform met dashboard voor rapportage
Het dashboard biedt de leerkrachten de mogelijkheid om de resultaten en voortgang van de leerlingen te volgen. Daarnaast is er op het online platform aanvullend lesmateriaal te vinden.

3. De generieke WegWijsVR app voor thuis
Thuis verschillende verkeerssituaties oefenen met eigen tablet of telefoon. Met tips voor de ouders om samen met hun kind te oefenen in de praktijk.

Uniek aan dit programma is dat er getraind wordt in de eigen omgeving met een device naar keuze.

Lees verder...

Het trainingsprogramma bestaat uit oefenmodules (een oefenmodule bevat een verkeerssituatie, bijv. ‘gelijkwaardige kruising’ op diverse niveaus). Leerlingen oefenen middels een VR-bril of tablet diverse verkeerssituaties in de rol van voetganger en van fietser. De complexiteit van de situatie in de betreffende module bouwt zich op naarmate de leerling meer kennis, inzicht en vaardigheden verwerft in de uit te voeren verkeershandeling.

In een game-achtige setting oefenen leerlingen virtuele situaties in een 3D-omgeving die als ‘bijna echt’ worden ervaren. Ze krijgen de opdracht om bijvoorbeeld veilig over te steken en ontvangen direct feedback op hun handelen én krijgen tips voor het verbeteren van hun verkeersgedrag.

Leerkrachten krijgen inzicht in de vaardigheden en kunnen leerlingen laten oefenen met de vaardigheden die voor hen nog het lastigst zijn. Hierdoor kan er effectiever worden getraind.

Er worden gedurende het jaar steeds nieuwe modules met verkeerssituaties toegevoegd in de speciaal ontwikkelde app, zodat de mogelijkheden zijn. Voorbeelden van oefenmodules zijn:

  • Oversteken als voetganger bij een rechte weg (bijvoorbeeld tussen geparkeerde auto’s)
  • Oversteken bij een zebrapad
  • Fietsen op een gelijkwaardige kruising
  • Fietsen op een voorrangskruising
  • Veilig gedrag bij een rotonde
  • In de modules worden thema’s zoals zichtbaarheid, fietsen bij slecht weer, veilig gedrag bij grote voertuigen ervaren en uitgediept

WegWijsVR maakt veilig oefenen mogelijk en is leerzaam. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag en het gewenste gedrag in het verkeer door directe en procesgerichte feedback.

Virtueel en in de eigen omgeving
WegWijsVR laat leerlingen virtueel in hun eigen schoolomgeving lopen of fietsen. Daarbij is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school virtueel in kaart gebracht. Leerlingen kunnen dus oefenen met de voor hen bekende schoolomgeving.

Oefenen op school met het trainingsprogramma
In de veiligheid van virtual reality leren leerlingen om verschillende verkeerssituaties onder de knie te krijgen. Zowel lopend als fietsend. Het programma traint het kind op verschillende niveaus. Binnen de thema’s worden verschillende situaties weergegeven waarop het kind veilig moet handelen. Denk hierbij aan kijkgedrag of positionering op de weg. Ze krijgen feedback en tips en kunnen badgets winnen. Het dashboard op het online platform geeft de leraar inzicht in de voortgang van de leerlingen. Dit dashboard laat zien welke onderdelen zij minder goed onder de knie hebben. Zo kan er gericht én effectief geoefend worden.

Thuis oefenen met WegWijsVR-app
Ouders krijgen via de leerkracht inzicht in het gedrag van hun kind en kunnen met behulp van de tips gerichter samen met hun kind oefenen in de praktijk, ter versterking van hun verkeersopvoeding. Met behulp van WegWijsVR-app, verkrijgbaar via de Google Playstore en App Store, kunnen ouders samen met hun kind óók thuis oefenen.

Oefen met wie en waar je wilt
Uniek aan dit programma is dat er getraind kan worden op locatie naar keuze en op device naar keuze. De app is te gebruiken op mobiele telefoon of tablet. In combinatie met een gameconsole, hoofdtelefoon en/of VR-bril.

Gebruiksvriendelijk zowel voor kind als volwassenen
Het online platform, de online instructievideo’s, de support én de app zijn makkelijk in gebruik.

Wat vindt men van WegWijsVR

“Onze scholieren/leerlingen vinden het fantastisch. De kinderen kijken uit naar dit lesgedeelte van de dag. Het spelelement zorgt ervoor dat dit deze belangrijke educatie ook leuk wordt.”- Maarten Verberne | Basisschool De Stappen
“We willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen. Interpolis leert Tilburgse basisschoolkinderen op een innovatieve manier om veilig deel te nemen aan het verkeer. Wij juichen dit soort initiatieven enorm toe. Samen werken we aan onze ambitie: Een kwart minder verkeersongevallen in 2020 en 0 verkeersdoden in Tilburg.”- Wethouder Mario Jacobs | Gemeente Tilburg
“Dat scholieren veilig van huis naar school kunnen gaan, moet vanzelfsprekend worden. Met gebruik van WegWijsVR oefenen onze scholieren in hun vertrouwde omgeving. Het is geweldig om onze provincie virtueel in de app terug te zien.”- Leonie van Sluijs | Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
“Veiligheid van onze kinderen staat voorop. WegWijsVR is een mooie, innovatieve manier om verkeersvaardigheid te oefenen.”- Sipke van der Meulen | Secretaris ROF
“Een verkeerstraining met WegWijsVR laat kinderen verkeerssituaties veiliger uitvoeren. Het veilig uitvoeren de verkeerssituaties steeg na de training van 16% naar 49%. De onderzoeksresultaten zijn positief.”- Dr. G.J. Wijlhuizen | Onderzoeker bij SWOV

Effect

Uit wetenschappelijk onderzoek onder 600 basisschoolleerlingen (SWOV, 2016/2017) blijkt dat WegWijsVR (de generieke variant) veilig verkeersgedrag bevordert

Meer over het experiment

Waarom doet Interpolis dit?

Waarom doet Interpolis dit?

Focus op wat echt belangrijk is:
leerlingen veilig in het verkeer

Uit onderzoek van Interpolis en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat de meeste kinderen onvoldoende verkeersvaardig zijn op het moment dat ze zelfstandig naar school moeten lopen of fietsen. Het aantal ongevallen onder kinderen t/m 15 jaar steeg tussen 2014 en 2017 met 9%.

Interpolis vindt dat het verkeer veilig moet zijn; ook voor kinderen. Daarom ontwikkelden wij samen met Veilig Verkeer Nederland WegWijsVR, een innovatieve verkeerstraining voor basisschoolleerlingen.

Haal WegWijsVR naar de scholen in uw regio

We komen graag langs om WegWijsVR te demonstreren en om samen de mogelijkheden voor uw regio te verkennen. Interesse?
Vul het inschrijfformulier in of neem contact op via [email protected] of 013 46 22 622

veilig