Privacyverklaring WegWijsVR

Versie: 1 september 2018

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij wel en niet met uw gegevens doen. En dat u weet wat uw rechten daarbij zijn.
In deze verklaring leest u welke gegevens en informatie wij van u verzamelen, gebruiken, delen en opslaan, en waarvoor we dat doen.

Wie zijn wij?
Interpolis, een handelsnaam van Achmea Services N.V., met statutaire zetel te Zeist en Kantoor aan de Spoorlaan 298 in Tilburg (KvK 34136016).

 

Inhoud privacyverklaring

Deel 1: gegevens

 1. Welke gegevens en data verwerken we?
 2. Waarom en hoe verwerken we deze gegevens?
 3. Waar gebruiken we uw gegevens niet voor?
 4. Hoe zorgen en bewaken we dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
 5. Interpolis schakelt andere bedrijven in die uw gegevens verwerken
 6. Welke contactmomenten leggen we vast?
 7. Hoelang bewaren wij u gegevens?

Deel 2: verantwoording, regels en wetten, rechten

 1. Achmea B.V. is verantwoordelijk
 2. Regels en wetten voor privacy
 3. Uw rechten
 4. U wilt gebruik maken van uw rechten
 5. Hebt u een vraag, tip of klacht over deze privacyverklaring?
 6. Wij kunnen de privacyverklaring veranderen

 

 

Deel 1

 1. Welke gegevens en informatie verzamelen we?
  We verzamelen een aantal (persoons)gegevens en informatie. U vindt hierna eerst een korte opsomming. Daarna geven we per punt meer uitleg.

We verwerken gegevens:

 • die voortkomen uit het gebruik van WegWijsVR.
 • die voortkomen uit het contact dat u met ons opneemt.

Gegevens die voortkomen uit het gebruik van WegWijsVR

We verwerken gegevens over uw gebruik van de app, waaronder:

 • Activiteiten die u uitvoert op de app
 • Het aantal sessies
 • De lengte van iedere sessie

Hiervoor kunnen we logbestanden en follow-up technologieën zoals cookies gebruiken.

Gegevens die voortkomen uit het contact dat u met ons opneemt
Wij verwerken hoe en wanneer u contact met ons opneemt. Als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft van ons klantenserviceteam. Dit kan zijn telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter). We leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren.

 

 1. Waarom en hoe verzamelen en verwerken we uw gegevens?

We verzamelen en verwerken uw gegevens:

 • om de kwaliteit en werking van WegWijsVR, dienstverlening en informatievoorziening van WegWijsVR te kunnen bewaken. En om de app te onderhouden en verbeteren om zo beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • voor interne doeleinden, zoals om te voldoen aan interne procedures en richtlijnen en wettelijke verplichtingen op gebied van privacy & security, administratie en operatie, en het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen.
 • om te voldoen aan de wet.
 • om statistieken en analyses uit te voeren. Hiervoor gebruiken we geanonimiseerde gegevens. De gegevens worden dan niet langer aan u gekoppeld.

Ook verzamelen en verwerken we uw gegevens om u persoonlijk te benaderen voor of te informeren over:

 • project WegWijsVR
 • uitrol van nieuwe app updates.
 • deelname aan klantonderzoek, uw mening of feedback te vragen over WegWijsVR.

 

 1. Waar gebruiken we uw gegevens niet voor?
  We gebruiken uw gegevens niet om:
 • deze te verkopen aan derden.
 • reclame te maken voor producten en diensten.
 • voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring staan.

 

 1. Hoe zorgen en bewaken we dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, de app, onze IT-systemen zijn beveiligd volgens de gangbare normen en richtlijnen. We nemen voortdurend maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

 

 1. Interpolis schakelt partners in die uw gegevens verwerken

Deze partners werken in opdracht van Interpolis. Zij mogen uw gegevens niet verkopen of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring worden genoemd.

Leveranciers en zakelijke partners
Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van diensten van andere bedrijven, onze leveranciers en zakelijke partners. Bijv. voor de ontwikkeling van de app.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens 1 jaar. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als we uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens worden dan niet langer aan u gekoppeld. De anonieme gegevens bewaren we wel, omdat ze ons helpen aan een beter beeld over onze producten en diensten

 

Deel 2

 1. Achmea B.V. is verantwoordelijk

Interpolis is een onderdeel van de Achmea groep. Voor de Achmea groep is Achmea B.V. verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy.
Zoals:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Telecommunicatiewet

 

 1. Uw rechten

U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat altijd een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming altijd weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld als u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

 

 1. U wilt gebruik maken van uw rechten
  Stuur ons een brief als u gebruik wilt maken van uw rechten. Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

 

 1. Hebt u een vraag, tip of klacht over deze privacyverklaring?
  Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen we er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen
  Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij WegWijsVR doorontwikkelen. Wij laten u dit dan weten. Op www.WegWijsVR.nl vindt u altijd de laatste versie.

Focus op wat echt belangrijk is:
leerlingen veilig in het verkeer

WegWijsVR is powered by Interpolis & Zwijsen