Hoe werkt WegWijsVR?

WegWijsVR is een app waarmee leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool verkeersopdrachten uitvoeren in een 3D-omgeving. Als leerkracht volg je hun individuele prestaties en die van de klas in een online dashboard.

Ik heb interesse

Oefenen in een veilige omgeving

Zodra leerlingen de app starten, lopen of fietsen ze door de straten. Ze kiezen steeds een opdracht. Kijken ze goed naar links en rechts? Gaat het verkeer van rechts voor? WegWijsVR geeft direct feedback op het verkeersgedrag en tips om dit te verbeteren. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met alledaagse verkeerssituaties. Veilig en leerzaam. Oefenen kan op school én thuis met de inloggegevens van school. In een online dashboard zien leerkrachten de prestaties van de leerlingen en de klas. Ook staan  er tips en praktische oefeningen.

Ik heb interesse

WegWijsVR iets voor jou?

Neem gerust contact op

Focus op wat echt belangrijk is:
Leerlingen veilig laten deelnemen aan het verkeer

“Veiligheid van onze kinderen staat voorop. WegWijsVR is een mooie innovatieve manier om verkeersvaardigheid te oefenen.”
Sipke van der MeulenSecretaris ROF
“Onze leerlingen vinden het fantastisch. De kinderen kijken uit naar dit lesgedeelte van de dag. Het spelelement zorgt ervoor dat deze belangrijke educatie ook leuk wordt.”
Maarten VerberneBasisschool De Stappen

Een initiatief van Interpolis

Interpolis. Glashelder.