WegWijsVR

Wij/ons = Interpolis, een handelsnaam van Achmea Services N.V., met statutaire zetel te Zeist en kantoor aan de Spoorlaan 298 in Tilburg (KvK 34136016).

Je mag de app uitsluitend voor eigen gebruik, en met toestemming van een van je ouders/verzorgers gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk als je je hier niet aan houdt.

De app is gratis

Internetverbinding en apparatuur (smartphone of tablet) betaal je zelf.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Lees meer in de privacyverklaring op www.wegwijsvr.nl/privacy-verklaring

Wij gebruiken je gegevens om:

 • Statistieken en analyses te maken
 • Ons aan de wet te houden
 • De inlogpogingen en contact met ons bij te houden
 • Voor de doelen omschreven in de privacyverklaring

Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Herlees de privacyverklaring en (app)voorwaarden regelmatig. Zo blijf je op de hoogte over hoe we je gegevens verwerken en beschermen.

U kunt uw score uit de app delen

Die inhoud is je persoonlijke mening. Wij mogen je inhoud inzien. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door je inhoud.

Wij zijn niet aansprakelijk voor externe sites

 • Je kunt inhoud delen met externe sites zoals LinkedIn, Facebook, Twitter.
 • Deze inhoud is dan zichtbaar voor gebruikers van die externe sites.
 • Je houdt zich aan regels van de externe site.

Wij controleren de inhoud die je plaatst niet.

Ons privacyverklaring geldt niet voor externe sites

Deel geen persoonlijke inhoud zoals adressen, nummers, foto’s, medische of financiële gegevens.

Dit doe je niet:

 • De werking van de app storen
 • De privacy van anderen schenden
 • Wetten, regels of rechten schenden

Wij mogen onderzoek doen als wij denken dat je je hier niet aan houdt. Wij mogen inhoud verwijderen, je toegang tot de app weigeren en schade op je verhalen.

Dit doe je wel:

 • Je meldt misbruik
 • Je downloadt de laatste update
 • Je zorgt voor goede apparatuur
 • Je zorgt voor goede verbinding
 • Je zorgt voor goede beveiliging
 • Je volgt onze aanwijzingen op

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade doordat:

 • De app niet werkt
 • De app niet toegankelijk is
 • De app onjuiste informatie bevat
 • Andere gebruikers iets doen/niet doen
 • Er onderbrekingen, vertragingen, manipulaties of verstoringen zijn
 • We de app stoppen of aanpassen
 • Je inhoud deelt met externe sites

Wij mogen de app zonder bericht stoppen

 • Jouw gebruiksrecht stopt
 • Je mag de app niet meer gebruiken

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hierdoor.

Wij mogen de inhoud aanpassen zonder bericht

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hierdoor kan ontstaan.

Wij geven je een gebruiksrecht

 • Met dit gebruiksrecht gebruik je de app
 • Het gebruiksrecht is niet-exclusief
 • Het gebruiksrecht is persoonlijk
 • Voor ander gebruik is toestemming nodig

Het (intellectueel) eigendom is van ons

Je mag de informatie en deze app niet kopiëren, doorsturen of verkopen.

Deze voorwaarden gelden in deze volgorde:

 • 1e deze app-voorwaarden.
 • 2e de privacyverklaring.

Zonder toestemming gelden afwijkende voorwaarden niet.

Wij mogen deze App-voorwaarden aanpassen.

 • We melden dit als je een nieuwe update download waarin de gewijzigde voorwaarden zijn opgenomen.
 • Je accepteert dit als je de app update.

Hou ook rekening met de voorwaarden van anderen.

Bijvoorbeeld:

 • De aanbieder van de app-marktplaats.

Zoals de AppleStore enGoogle PlayStore.

 • De aanbieder van jouw apparatuur.

Bijvoorbeeld een smartphone of tablet en het besturingssysteem.

Gebruikersinformatie

 • We meten hoe jij en anderen de app gebruiken. Zodat we de app verder kunnen verbeteren en ontwikkelen.
 • Hiervoor maken we gebruik van Google Services. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. Voor de laatste versie van het privacybeleid van Google voor Google partners vind je op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

De app geeft informatie, geen advies.

Alleen Nederlands recht is van toepassing

Bij geschillen doet de rechter, arrondissement Midden-Nederland, uitspraak.

Vragen en klachten

Voor vragen en klachten kun je met ons contact opnemen via www.wegwijsvr.nl.

Wij kunnen je deze appvoorwaarden sturen

Neem dan contact met ons op via www.wegwijsvr.nl

Voor Apple gebruikers.

Apple is geen partij bij deze overeenkomst.